Trung Quốc cảnh cáo 5 doanh nghiệp chế biến nước ép trái cây Việt Nam về an toàn thực phẩm

news-image

Tổng cục Hải quan Trung Quốc yêu cầu Bộ NN&PTNT kiểm tra theo hình thức trực tuyến 5 doanh nghiệp chế biến nước ép trái cây đông lạnh của Việt Nam có lô hàng vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

Bộ NN&PTNT vừa có công văn về việc giám sát, kiểm tra doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đã nhận được thông báo của Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan Trung Quốc) yêu cầu kiểm tra theo hình thức trực tuyến 5 doanh nghiệp chế biến nước ép trái cây đông lạnh có lô hàng vi phạm quy định an toàn thực phẩm trong số 12 doanh nghiệp phía Trung Quốc đưa ra.

Theo các Lệnh 248, 249 của Trung Quốc (GACC), sản phẩm nước ép trái cây không nằm trong danh mục 18 nhóm sản phẩm phải đăng ký qua cơ quan thẩm quyền Việt Nam nên các doanh nghiệp chủ động đăng ký trực tiếp qua CIFER với Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Tuy nhiên, quy định tại Điều 12 Lệnh 248 "Quy định về Quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Trung Quốc "nêu rõ cơ quan có thẩm quyền của quốc gia (khu vực) nơi đặt trụ sở hoặc doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về tính xác thực, đầy đủ và hợp pháp của các tài liệu được nộp.

Qua rà soát 12 doanh nghiệp cho thấy, một số có thông tin đăng ký với phía Trung Quốc không chính xác. Một số doanh nghiệp chỉ có hoạt động thương mại, không có hoạt động sản xuất, một số doanh nghiệp có lô hàng bị cảnh báo vi phạm về an toàn thực phẩm.

Để xử lý các vướng mắc, thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thuỷ sản sang Trung Quốc, Bộ NN&PTNT đề nghị các đơn vị chức năng thống kê, cập nhập đầy đủ danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Trong trường hợp cần thiết, đơn vị chức năng phối hợp với cơ quan quản lý, cấp đăng kinh doanh để đảm bảo cập nhập đày đủ danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vị quản lý theo quy định.

Trong trường hợp cần thiết, đơn vị chức năng phối hợp với cơ quan quản lý, cấp đăng kinh doanh để đảm bảo cập nhập, thống kê đầy đủ và chính xác thông tin đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Đồng thời tăng cường cập nhập các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm, sản xuất thực phẩm an toàn theo quy định của Việt Nam và các yêu cầu tại các Lệnh 248, 249 trong xuất khẩu nông lâm thuỷ sản vào Trung Quốc.

Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu vào Trung Quốc sản phẩm ngoài danh mục 18 nhóm sản phẩm phải đăng ký qua cơ quan thẩm quyền Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT, yêu cầu các doanh nghiệp bên cạnh việc đăng ký trực tiếp với Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Đồng thời gửi hồ sơ đăng ký thông tin với cơ quan quản lý địa phương và Bô (qua Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản) để phối hợp xử lý các vướng mắc theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền Trung Quốc.

Cơ quan chức năng chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra, thanh tra chặt chẽ (hậu kiểm) đối với các doanh nghiệp trong việc tuân thủ và duy trì đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm của Việt Nam và Trung Quốc, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

Chia sẻ