Sầu Sáu Hữu - Sầu 100% thuần Việt

news-image

Hàng hiếm dành cho fan sầu riêng. Sầu 100% thuần Việt, giống Sáu Hữu, do chú Sáu cất công nhiều năm gây dựng bảo tồn giống.

Hàng hiếm dành cho fan sầu riêng. Sầu 100% thuần Việt, giống Sáu Hữu, do chú Sáu cất công nhiều năm gây dựng bảo tồn giống. Sầu Việt quả còi như người Việt chỉ tầm 1.2kg/quả, nhưng chất lượng thì tuyệt hảo, đứng đầu bảng về hương vị sầu riêng. Sầu Sáu Hữu hiếm vì sản lượng thấp, quả lại nhỏ size nên tính kinh tế không cao.

Sầu chín già, hàng về giao ngay, 190k/kg. Tối muộn hôm nay sầu về đến Hà Nội ạ.

Chia sẻ