Khoai Sọ Chấm Muối Vừng
5
32.000đ

Khoai Sọ Chấm Muối Vừng

5
32.000đ
Thông số sản phẩm
8102532
FoodHub Kitchen