Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỮU CƠ XANH

33 Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Hà Nội
Tel. +84 905 250 209
E-mail. vinhnx.cs@gmail.com